Wytyczne do wysłania plików

  • ślady nazwane adekwatnie do zawartości
  • surowe ślady, bez włączonych efektów
  • każdy ślad zaczynający się od początku projektu (skonsolidowane ścieżki) -zapobiega to rozjechaniu się ich w projekcie
  • dołączony plik tekstowy z informacją o metrum, tempie utworu/utworów oraz ich zmianach
  • każdy utwór spakowany osobno